Skróty klawiszowe w Inkscape

Lista skrótów klawiszowych w programie Inkscape:

Inkscape skróty klawiszowe 1

1. Ogólne skróty klawiszowe:

 • Ctrl + N: Nowy dokument
 • Ctrl + O: Otwórz plik
 • Ctrl + S: Zapisz plik
 • Ctrl + Z: Cofnij ostatnią czynność
 • Ctrl + Shift + Z lub Ctrl + Y: Powtórz cofniętą czynność

2. Skróty klawiszowe do nawigacji:

 • Ctrl + Plus (+) / Minus (-): Powiększanie / Pomniejszanie widoku
 • Ctrl + 0 (zero): Dopasuj widok do ekranu
 • Ctrl + Shift + F: Przełącz tryb pełnoekranowy
 • Spacja + Przeciągnij: Przesuwanie widoku

3. Skróty klawiszowe dla narzędzi i edycji obiektów:

 • F1: Narzędzie selekcji
 • F2: Narzędzie rysowania linii
 • F3: Narzędzie rysowania krzywych
 • F4: Narzędzie rysowania prostokąta
 • F5: Narzędzie rysowania elipsy
 • F6: Narzędzie rysowania wielokąta
 • F7: Narzędzie rysowania spirali
 • F8: Narzędzie tworzenia tekstu
 • Ctrl + D: Zduplikuj zaznaczony obiekt
 • Ctrl + G: Grupowanie zaznaczonych obiektów
 • Ctrl + Shift + G: Rozgrupowanie zaznaczonej grupy obiektów
 • Shift + M: Przełączanie między trybem edycji węzłów a trybem przesuwania obiektu

4. Skróty klawiszowe dla transformacji i przesunięcia:

   • Ctrl + Shift + M: Przełącz tryb transformacji
   • Ctrl + L: Przyłącz / Odlącz zablokowanie proporcji podczas transformacji
   • Ctrl + Home: Przesuń zaznaczone obiekty do początkowej pozycji
   • Ctrl + D: Duplikuj zaznaczone obiekty

5. Skróty klawiszowe dla zarządzania warstwami:

   • Ctrl + L: Pokaż / Ukryj panel warstw
   • Shift + Page Up / Page Down: Przesuń obiekt na warstwę wyżej / niżej
   • Ctrl + Alt + Page Up / Page Down: Przenieś zaznaczone obiekty na górę / dół warstw
   • Ctrl + Shift + ] / [: Przenieś zaznaczone obiekty na warstwę w górę / w dół

6. Skróty klawiszowe dla edycji węzłów:

   • Shift: Dodaj węzeł do ścieżki
   • Ctrl: Przesuń węzeł bez przesuwania uchwytów
   • Alt: Wybierz pojedynczy uchwyt kontrolny

7. Skróty klawiszowe dla tekstu:

   • Ctrl + T: Transformacja tekstu
   • Ctrl + B: Pogrubienie tekstu
   • Ctrl + I: Kursywa tekstu
   • Ctrl + U: Podkreślenie tekstu

8. Skróty klawiszowe dla specjalnych efektów:

   • Ctrl + Shift + L: Dodaj efekt światłocieniowy
   • Ctrl + Shift + C: Dodaj efekt wypełnienia gradientowego
   • Ctrl + Shift + F: Dodaj efekt przezroczystości

Pamiętaj, że skróty klawiszowe mogą się różnić w zależności od wersji programu Inkscape. Aby uzyskać pełną listę skrótów klawiszowych dostępnych w Twojej wersji programu Inkscape, zalecam sprawdzenie dokumentacji lub ustawień programu.

Powiadom innych

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *